Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2: Công trình điểm của ngành Năng lượng Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ Thái Bình 2) có công suất thiết kế 1.200MW với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỉ (tương đương 1,7 tỉ USD), mỗi năm sản xuất được 6,739 tỉ kWh điện thương phẩm. Chính phủ đã tin tưởng giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, điều hành,...

(Nguồn tin: )

Hoạt động xây lắp