Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Một số hình thi công tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Một số hình thi công tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2(Nguồn tin: )

Hoạt động xây lắp