Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1

Thi công "Nhà làm việc và nhà ở CBCNV" DA Sông Hậu 1

06/06/2016
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy (2x600MW) với tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng
Xem tiếp ...

Hoạt động xây lắp