Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Một số hình ảnh thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Một số hình ảnh thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Hoạt động xây lắp