Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Sông hậu 1

Một số hình ảnh thi công Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Một số hình ảnh thi công Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Hoạt động xây lắp