Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tải tài liệu tại đây

(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông