Thông báo

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu Khí Đông Đô

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ ( Mã chứng khoán PFL ).
Files đính kèm

Trân Trọng !

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

(Nguồn tin: PVC Đông Đô)

Quan hệ cổ đông

izmir escort