Thông báo

Thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô trân trọng thông báo tới quý Cổ đông Công ty về việc lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 371/CV-ĐKKD ngày 21/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thì thời gian Đại hội đồng cổ đông dự kiến trước 30/6/2020. Thời gian chính xác sẽ thông báo tới Cổ đông Công ty sau. (Đính kèm công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội).

Trân trọng thông báo.

(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông

izmir escort