Thông báo

Công bố thông tin ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Tải tài liệu ở đây

(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông