Dự án Nhà máy điện gió Hàm Cường 2

Tập trung nhân lực và thiết bị máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ.


Tập trung nhân lực và thiết bị máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ.(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Hoạt động xây lắp

izmir escort