Dự án Nhà máy điện gió Hàm Cường 2

Một số hình ảnh thi công dự án

(Nguồn tin: PVC Đông Đô)

Hoạt động xây lắp

izmir escort