Tin tức công ty

Petrocons Đông Đô: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

     Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô, mã PFL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính: giá trị sản xuất kinh doanh: 72 tỷ, doanh thu 99 tỷ, lợi nhuận sau thuế: 0,19 tỷ đồng.

     Ngoài hoạt động xây lắp công nghiệp, dân dụng trong và ngoài ngành dầu khí, Công ty mở rộng thêm kinh doanh thương mại dầu mỡ nhờn, kinh doanh bất động sản ngắn hạn nhằm phát triển Công ty, nỗ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đại hội đã thông qua thay đổi tên viết tắt của Công ty từ PVC Đông Đô thành Petrocons Đông Đô và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

     Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Phan Minh Tâm, bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Khánh Trung, ông Nguyễn Minh Đông, thành viên Hội đồng quản trị độc lập; thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát gồm: bà Nguyễn Thị Tâm, bà Lê Thị Hải Hà, bà Nguyễn Thị Lan Châu.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 

 

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

 (Nguồn tin: PVC Đông Đô)

izmir escort