Tin tức công ty

PVC Đông Đô: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô, mã PFL) tổ chức Đại hội cổ đông thương niên năm 2021.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng. Đại hội cổ đông Công ty phần Dầu khí Đông Đô đã thông qua kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh năm 2021 từ hoạt động thi công xây lắp là: 88,50 tỷ đồng. Trong đó, thi công nốt giá trị khối lượng còn lại thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; thi công dự án Trạm biến áp 110kV Lào Cai; thi công dự án Trạm biến áp 110kV điện gió Hàm Cường 2Thi công các dự án khác.

Ngoài các hoạt động xây lắp và kinh doanh khác, Công ty dự định sẽ chuyển nhượng/hợp tác triển khai Dự án Xuân Phương nhằm thu hồi vốn lấy nguồn để tập trung triển khai xây lắp công trình.


Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Tin tức & Sự kiện