Dự án xây dựng Trung tâm Đăng kiểm 29 08D

Dự án xây dựng Trung tâm Đăng kiểm 29 08D
(Nguồn tin: )

Hoạt động xây lắp