Tin tức công ty

Thông báo mời thầu về việc mời tham gia gói thầu số 03 Mua sắm máy lu rung Pmax>25 tấn

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông báo mời thầu: gói thầu số 03 Mua sắm máy lu rung Pmax>25 tấn
Files đính kèm





















(Nguồn tin: Petrocons Đông Đô)

izmir escort