Tin tức bất động sản

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô được tiếp tục lập quy hoạch 1/500 Dự án khu đô thị Dầu khí Đức giang.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở quy hoạch kiến trúc hướng dẫn Công ty CP bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam kiểm tra giải quyết các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và quy định của Nhà nước, thành phố, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.
Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 164/BC –UBND Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư – giai đoạn 2 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội.

Dự án Khu đô thị Dầu khí Đức Giang do Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư nằm trong những dự án được Thành phố Hà Nội Báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát và đề xuất phương án xử lý các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư – giai đoạn 2 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội.


Vnxpress.net


(Nguồn tin: )

Tin tức & Sự kiện