Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải thông báo ở đây(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông