Thông báo

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

/Pictures/Thong bao chot danh sach DHCD 2014090 (1).pdf

(Nguồn tin: )

izmir escort