Thông báo

Công bố thông tin về việc: Thôi giữ chức Giám đốc công ty

Văn bản đính kèm
(Nguồn tin: PVC ĐÔNG ĐÔ)

Quan hệ cổ đông